ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΜΑΣ

H χάρτα των ηθικών αξιών

το Club Méditerranée ευαισθητοποιείται ιδιαίτερα σε θέματα σχετικά με την  πρόληψη των διακρίσεων.

Πολυπολιτισμικότητα

Χαρακτηριζόμενο από ανοικτό πνεύμα, και σεβόμενο τις χώρες όπου φιλοξενείται, το Club αναζητά την ποικιλομορφία στις ομάδες του. Η "πολιτισμική βάση" αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο που δημιουργεί εδώ και πολλά χρόνια, την κουλτούρα και την ταυτότητα της επιχείρησης. Περίπου 100 διαφορετικές εθνικότητες εργάζονται στα 75 κέντρα διακοπών του Club Méditerranée σε ολόκληρο τον κόσμο.
 

Η αποστολή Handicap

Η δημιουργία μιας Αποστολής Handicap το 2007 επέτρεψε να προσαρμόσουμε τις διαδικασίες πρόσληψης και ένταξης ατόμων με αναπηρία στην επιχείρηση, να παρακολουθούμε από κοντά την εργασία των υπαλλήλων με αναπηρία και να προσφέρουμε σε εκείνους που το έχουν ανάγκη προσαρμοσμένες θέσεις εργασίας σε θέματα εξοπλισμού ή ωραρίων.

 

Οι βασικές μας συμφωνίες 

  • 2004

Υπογραφή της Χάρτας Ποικιλομορφίας. Το Club Méditerranée ήταν από τους πρώτους που την υπέγραψαν

  • 2007
Υπογραφή συλλογικής σύμβασης υπέρ της πρόσληψης ατόμων με αναπηρία. Δημιουργία Αποστολής Handicap στους κόλπους του Club Méditerranée.

 

  • 2007-2009
Συμμετοχή στο έργο AVERROES. Το Club Med υπήρξε μια από τις πρώτες επιχειρήσεις στη Γαλλία που εξέδωσε στατιστική μελέτη μεγάλης εμβέλειας σχετικά με τους κινδύνους διακρίσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών πρόσληψης και διαχείρισης σταδιοδρομίας. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής δημοσιεύθηκαν στα τέλη του 2009.

 

  • 2009
Υπογραφή συλλογικής σύμβασης υπέρ της πρόσληψης υπαλλήλων της μέσης και τρίτης ηλικίας. Συμφωνία σχετικά με την Διαχείριση Θέσεων Εργασίας και Δεξιοτήτων.

 

  • 2010
Υπογραφή δεύτερης συλλογικής σύμβασης υπέρ της πρόσληψης ατόμων με αναπηρία. Ένταξη του προγράμματος Ποικιλομορφία στο στρατηγικό εταιρικό πρόγραμμα Magellan.

 

 

Λήψη της 'χάρτας των ηθικών αξιών