Legal information

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ GROUP CLUB Med

Η εταιρεία Club Med (παρακάτω « Club Med » ή « εμείς »), οι θυγατρικές της και οι συνεργαζόμενες εταιρείες της ιδιοκτήτριες των διαχειριζόμενων χωριών Club Med δίνουν μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών σας Δεδομένων και ελέγχουν προσεκτικά στην τήρηση των νομοθετικών και των κανονιστικών διατάξεων, τόσο των ευρωπαϊκών όσο και των γαλλικών, σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων καθώς και τις συστάσεις που προέρχονται από την ελεγκτική αρχή της (παρακάτω « η ισχύουσα Νομοθεσία »). 

Το Club Med διαθέτει ειδικά, για να πραγματοποιήσει κάτι τέτοιο, εσωτερική πολιτική προστασίας των προσωπικών Δεδομένων και ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων που απευθύνονται σε κάθε υπάλληλο που καλείται να διαχειρίζεται τέτοια δεδομένα.

Το Club Med δεσμεύεται να εγγυηθεί για την ακεραιότητα και την αξιοπιστία των δεδομένων που του εμπιστεύονται κυρίως παίρνοντας όλα τα φυσικά μέτρα, οργάνωσης και λογιστικά προκειμένου να εμποδίσει κάθε παραποίηση ή καταστροφή των λεγόμενων δεδομένων, κυρίως, εξασφαλίζοντας μια ασφαλή πρόσβαση μόνο στα εξουσιοδοτημένα να τα διαχειρίζονται πρόσωπα.

Το παρόν δελτίο πληροφοριών έχει ως αντικείμενο να περιγράψει πώς και πότε το Club Med (SAS Απλοποιημένη εταιρεία εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο επιχειρήσεων του Παρισιού με τον αριθμό 572 185 684, και της οποίας η εταιρική έδρα βρίσκεται στην οδό ντε Καμπρέ (de Cambrai) 11, ΤΚ 75019 Paris), ως υπεύθυνο διαχείρισης, συλλέγει, χρησιμοποιεί και επικοινωνεί πληροφορίες αναγνωρίζοντας άμεσα ή έμμεσα κάθε πρόσωπο που φέρεται ως υποψήφιο για μια θέση σε μια τοποθεσία του Club Med (« Προσωπικά δεδομένα »). Το συγκεκριμένο έγγραφο έχει επίσης ως στόχο να σας πληροφορήσει σχετικά με τα δικαιώματά σας όσον αφορά στην προστασία των προσωπικών σας Δεδομένων.

Το παρόν δελτίο εφαρμόζεται στο σύνολο των Ιστότοπων του Διαδικτύου, των υπο-πεδίων, των χώρων πελατών και ενδοδικτύων καθώς και το σύνολο των άλλων δραστηριοτήτων on line πρόσληψης της εταιρείας Club Med SAS (παρακάτω οι « Ιστότοποι »). Βρείτε ολόκληρη τη λίστα των σχετικών ιστότοπων στο Παράρτημα 1.

Κατά συνέπεια, το δελτίο αυτό δεν εφαρμόζεται στις Ιστοσελίδες Διαδικτύου τρίτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που είναι προσβάσιμοι μέσω ενός συνδέσμου Διαδικτύου.

1. Ποια είναι τα προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται από το Club Med ;

Δύο τύποι Δεδομένων με προσωπικό χαρακτήρα συλλέγονται στους Ιστότοπους μας :

 • Τα δεδομένα που συλλέγονται και αποστέλλονται μέσω των φορμών ·
 • Τα δεδομένα που συλλέγονται αυτομάτως από εργαλεία μέτρησης επισκεψιμότητας.

1.1 Τα Δεδομένα που μας μεταφέρετε άμεσα

Μας μεταφέρετε άμεσα Δεδομένα κυρίως :

 • Όταν συμπληρώνετε διάφορες φόρμες /ερωτηματολόγια στους Ιστότοπους·
 • Όταν συμμετέχετε σε ένα παιχνίδι-διαγωνισμό·
 • Όταν επικοινωνείτε με την υπηρεσία προσλήψεών μας.

Εν όψει της διαχείρισης της υποψηφιότητάς σας, σας ζητείται ένας ορισμένος αριθμός προσωπικών πληροφοριών που θα αποτελέσουν αντικείμενο διαχείρισης, με τη συναίνεσή σας.

Τα συγκεκριμένα προσωπικά Δεδομένα αφορούν :

 • την προσωπική αναγνώριση και τα στοιχεία (προσωπική κατάσταση, ηλικία, εθνικότητα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, νούμερο (-α) τηλεφώνου) ·
 • οι ημερομηνίες και οι διάρκειες διαθεσιμότητας ·
 • τις δεξιότητες (εκπαίδευση, επαγγελματικές εμπειρίες και γλώσσες) ·
 • ανάλογα με την περίπτωση, άλλα δεδομένα που επιθυμούσατε να μας γνωστοποιήσετε στο βιογραφικό σας/συνοδευτική επιστολή ή μέσω του προφίλ σας κάποιου κοινωνικού δικτύου (τύπου LinkedIn).

Μπορείτε να επιλέξετε, χωρίς συνέπεια για τη σωστή παρακολούθηση του φακέλου σας, να μη μας γνωστοποιήσετε ορισμένες πληροφορίες που δεν συλλέγονται υποχρεωτικά (οι υποχρεωτικές πληροφορίες ορίζονται από έναν αστερίσκο).

1.2 Τα Δεδομένα που συλλέγονται αυτομάτως

Κατά την πλοήγησή σας στους Ιστότοπους πρόσληψης, το Club Med είναι ικανό να συλλέγει, με αυστηρή τήρηση της ισχύουσας Νομοθεσίας και των δικαιωμάτων σας, Δεδομένα σχετικά :

 • με τα χαρακτηριστικά του λειτουργικού συστήματος, του προγράμματος πλοήγησης ή των συσκευών (υπολογιστής, τάμπλετ, smartphone) που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μας ·
 • με την τοποθεσία σας όπως τη διεύθυνση IP σας ·
 • με τη διαδρομή πλοήγησης και τις διαδράσεις σας με το περιεχόμενο των συγκεκριμένων Ιστοτόπων, όπως οι σελίδες που επισκεφτήκατε, οι λέξεις-κλειδιά αναζήτησης που χρησιμοποιήσατε, η συχνότητα των επισκέψεών σας στους συγκεκριμένους Ιστότοπους.

Χρησιμοποιούμε κυρίως τα cookies, για να σας αναγνωρίζουμε όταν συνδέεστε εκ νέου στους Ιστότοπους μας και τις υπηρεσίες και για να εμφανίσουμε ένα περιεχόμενο ικανό να ανταποκριθεί στα κέντρα ενδιαφέροντός σας.

Σε αυτή την περίπτωση, πληροφορήστε, πριν από την συλλογή των Δεδομένων σας, για τους σκοπούς της και για τα δικαιώματά σας κυρίως μέσω διαφημιστικής πληροφορίας στο κάτω μέρος της σελίδας.

2. Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε;

Τα προσωπικά Δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά προκειμένου να διαχειριστεί η υποψηφιότητά σας και η ομάδα των υποψηφίων του Club Med. Για το λόγο αυτό, τα Δεδομένα σας θα επιτρέψουν :

 • να αξιολογήσετε την υποψηφιότητά σας στο ενδεχόμενο μιας πρόσληψης, ύστερα, ανάλογα με την περίπτωση, να πραγματοποιήσετε αυτή την πρόσληψη ·
 • να σας επιτραπεί να ενταχθείτε στην ομάδα των υποψηφίων προκειμένου το Club Med να μπορεί να έρθει σε επαφή με εσάς στο πλαίσιο προσφορών εργασίας ·
 • να πραγματοποιήσετε μελέτες μέσω των δεδομένων σας, προκειμένου να γνωρίσετε καλύτερα τους υποψηφίους μας ·
 • ανάλογα με την περίπτωση, να προσωποποιήσετε τις απαντήσεις μας και πιο σφαιρικά, τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε, καθώς και τις πληροφορίες που μπορούμε να σας απευθύνουμε ·
 • να μετρήσουμε την επισκεψιμότητα του Ιστότοπου, με ανάλυση του αριθμού των εμφανιζόμενων σελίδων, του αριθμού των επισκεπτών στον Ιστότοπο, της δραστηριότητας στον Ιστότοπο, κτλ ·
 • να μετρήσουμε το ποσοστό ανοίγματος των αποστολών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να τα προσαρμόσουμε στις ανάγκες σας ·
 • να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια του Ιστότοπου ή για να τηρήσουμε τις νόμιμες υποχρεώσεις μας και κανονιστικές εφαρμόσιμες σε αυτή την περίπτωση ·
 • να σας απευθύνουμε πληροφορίες, έρευνες ικανοποίησης, προσφορές που μπορεί να σας ενδιαφέρουν και σε σχέση με τις μεταφερόμενες πληροφορίες. Οι πληροφορίες που μπορούν να σας μεταφερθούν ηλεκτρονικά δεν είναι σε καμία περίπτωση ηλεκτρονικά μηνύματα εμπορικού χαρακτήρα, πρόκειται αποκλειστικά για πληροφορίες που σας απευθύνονται σε σχέση με την εργασία στο Club Med. Μπορείτε να αρνηθείτε την αποδοχή τέτοιων μηνυμάτων χρησιμοποιώντας το Κέντρο Προτιμήσεων στο κάτω μέρος της σελίδας ή άμεσα μέσω του παρακάτω συνδέσμου : https://www.clubmedjobs.gr/form/preference-center-protimiseis-enimerosis?content_only.

3. Ποια cookies χρησιμοποιούνται από το Club Med ?

3.1 Τι είναι το cookie ;

Κατά τη χρήση των Ιστοτόπων, το Club Med μπορεί να αποθέσει στο τερματικό σας (π.χ. υπολογιστή, τάμπλετ) χάρη στο λογιστικό πλοήγησής σας, ένα αρχείο που αποκαλείται « cookie ». Αυτό επιτρέπει, κατά τη διάρκεια αποθήκευσής του, να αναγνωρίσει τον υπολογιστή σας κατά τις επόμενες επισκέψεις σας. Έτσι, κάθε φορά που επισκέπτεστε τους Ιστότοπους, τα Δεδομένα της προηγούμενης επίσκεψής σας μπορούν να διατηρηθούν.

3.2 Ποια είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται από το Club Med ;

Το Club Med χρησιμοποιεί, κυρίως τα cookies που βρίσκονται στη λίστα στο παράρτημα 2 των παρόντων.

Τα λειτουργικά cookies που χρησιμοποιούμε μας επιτρέπουν :

 • να προσαρμόσουμε την παρουσίαση των Ιστοτόπων μας στις προτιμήσεις εμφάνισης του τερματικού σας (χρησιμοποιούμενη γλώσσα, ανάλυση εμφάνισης, χρησιμοποιούμενο λογιστικό σύστημα, κτλ.) ·
 • να διευκολύνουμε τις αναζητήσεις σας διατηρώντας τις αυτόματες αναζητήσεις σας ·
 • να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήστη προ-συμπληρώνοντας ορισμένα πεδία των φορμών μας.

Τα αναλυτικά cookies μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας με επεξεργασία στατιστικών και όγκων επισκεψιμότητας και χρήσης (κατηγορίες και περιεχόμενα που επισκέφθηκαν, διαδρομή...).

Με την προηγούμενη συναίνεσή σας, λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε αυτομάτως πληροφορίες από τον υπολογιστή σας και του προγράμματος πλοήγησης που χρησιμοποιείται για :

 • Τη διεύθυνσή IP σας ·
 • Τη γεωγραφική σας ζώνη ·
 • Τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται ·
 • Η επισκεπτόμενη σελίδα ·
 • Τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν στον ιστότοπο ·

Χρησιμοποιούμε αναγνωρισμένα εργαλεία όπως Google Analytics για να συλλέξουμε στατιστικές για τη συμπεριφορά των χρηστών.

3.3 Οι επιλογές σας σχετικά με τα cookies

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι κάθε παράμετρος που μπορείτε να ρυθμίσετε θα είναι ικανή να τροποποιήσει την πλοήγησή σας στο Διαδίκτυο και τους όρους πρόσβασής σας σε ορισμένες υπηρεσίες που χρειάζονται τη χρήση cookies.

Εάν αρνηθείτε την αποθήκευση αυτών των τελευταίων στο τερματικό σας, ή εάν διαγράψετε αυτά που είναι αποθηκευμένα, δε θα μπορείτε πλέον να επωφεληθείτε από ένα ορισμένο αριθμό λειτουργικών δυνατοτήτων που μπορούν να είναι απαραίτητες για να πλοηγηθείτε σε ορισμένους χώρους των Ιστοτόπων μας.

Μπορείτε να επιλέξετε ανά πάσα στιγμή να εκφράσετε ή να τροποποιήσετε τις επιθυμίες σας, με τα μέσα που προσφέρονται από το λογισμικό σας ρυθμίζοντάς το με τρόπο τέτοιο ώστε τα cookies να αποθηκεύονται στο τερματικό σας ή, αντιθέτως, να απορρίπτονται. Ορισμένα προγράμματα πλοήγησης σας επιτρέπουν να ορίσετε κανόνες για να διαχειρίζεστε τα συγκεκριμένα cookies.

Για τη διαχείριση των cookies, η ρύθμιση κάθε προγράμματος πλοήγησης είναι διαφορετική. Περιγράφεται στο μενού βοήθειας του προγράμματος πλοήγησής σας, που θα σας επιτρέψει να μάθετε με ποιο τρόπο να τροποποιήσετε τις επιθυμίες σας :

4. Για πόση διάρκεια διατηρούνται τα Δεδομένα σας;

Γενικά, τα προσωπικά σας Δεδομένα θα διατηρηθούν αποκλειστικά τον απαραίτητο χρόνο για την ολοκλήρωση των εργασιών για τις οποίες συλλέχθηκαν (βλ. άρθρο 2 του δελτίου).

Στην περίπτωση που η υποψηφιότητά σας δεν γίνει αποδέκτης της προσοχής μας, τα Δεδομένα θα διατηρηθούν για μια περίοδο 2 ετών το μέγιστο. Οι ομάδες μας που έχουν αναλάβει τις προσλήψεις που έχουν θέσεις προς πλήρωση που αντιστοιχούν πιθανώς στο προφίλ σας θα μπορούν έτσι να συμβουλεύονται το φάκελό σας και να επικοινωνούν μαζί σας οποιαδήποτε στιγμή. Άλλωστε, μπορείτε να κάνετε εκ νέου αίτηση στους Ιστότοπούς μας, είτε για το ίδιο είδος θέσης εάν οι δεξιότητές σας έχουν εξελιχθεί, είτε για άλλες προσφορές πιο προσαρμοσμένες στο προφίλ σας.

Όλα τα Δεδομένα που συλλέγονται μέσω των εργαλείων μέτρησης επισκεψιμότητας διατηρούνται για μια διάρκεια 13 μηνών το μέγιστο ξεκινώντας από την τελευταία πλοήγηση του χρήστη.

5. Ποιες είναι οι κατηγορίες των παραληπτών των προσωπικών σας Δεδομένων ;

Μπορούμε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας Δεδομένα με :

 • Οι υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού των θυγατρικών μας και των συνεργαζόμενων εταιρειών μας ιδιοκτητριών των διαχειριζόμενων χωριών, που υπόκεινται επίσης στην τήρηση των περιγραφόμενων διατάξεων στην παρούσα σημείωση · 
 • Οι πάροχοί μας και/ή υπο-διαχειριστές που καλούνται να διαχειριστούν τα δεδομένα σας για λογαριασμό σας, σύμφωνα με τις οδηγίες μας, για τους σκοπούς που εκτίθενται στο άρθρο 2. Είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί ώστε οι συγκεκριμένοι τρίτοι να παρουσιάζουν επαρκείς εγγυήσεις για να εξασφαλίζουν την προστασία και την ασφάλεια των Δεδομένων σας ·
 • Στην περίπτωση που προσληφθείτε, οι διοικήσεις και οι κοινωνικοί οργανισμοί οφείλουν να πληροφορηθούν σε εφαρμογή νόμιμων ή κανονιστικών υποχρεώσεων.

6. Τα προσωπικά σας Δεδομένα θα αποτελέσουν αντικείμενο μεταφοράς εκτός ευρωπαϊκής Ένωσης ;

Μπορούμε να μεταφέρουμε τα Δεδομένα σας προς χώρες που βρίσκονται εκτός ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο για λόγους που περιγράφονται στην παρούσα ενημέρωση.

Για κάθε μεταφορά, ελέγχουμε ότι τα Δεδομένα σας επωφελούνται ενός επιπέδου προστασίας ισάξιο με αυτό που προσφέρεται από την ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι μεταφορές πραγματοποιούνται αποκλειστικά με προορισμό χώρες που αναγνωρίζονται από την ευρωπαϊκή Επιτροπή που εξασφαλίζει ένα επίπεδο προστασίας δεδομένων αντίστοιχο.

Υποθετικά στην περίπτωση που τα δεδομένα σας μεταφερθούν προς μια χώρα που δεν προσφέρει ένα αντίστοιχο επίπεδο προστασίας, το Club Med και οι θυγατρικές του, οι συνεργάτες του ή οι πάροχοί του δεσμεύονται να μεταφέρουν τα Δεδομένα σας με αυστηρή τήρηση της ισχύουσας Νομοθεσίας και, ανάλογα με την περίπτωση, να πλαισιωθεί η μεταφορά με κατάλληλες εγγυήσεις (μηχανισμός πιστοποίησης ή υπογραφή ρητρών τύπου συμβολαίου της ευρωπαϊκής Επιτροπής) τις οποίες μπορείτε να ζητήσετε να σας σταλούν ταχυδρομικώς από τη διεύθυνση που υπενθυμίζεται στο άρθρο 7.3 παρακάτω.

7. Τα δικαιώματά σας στα προσωπικά Δεδομένα σας

7.1 Τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε πρόσβαση, διόρθωση, επικαιροποίηση ή διαγραφή προσωπικών πληροφοριών που σας αφορούν.

Διαθέτετε επίσης το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας Δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο κυρίως : Δεδομένα πιο απαραίτητα για σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή διαχειρίστηκαν, εναντίωση εκ μέρους σας στη διαχείριση.

Τέλος, έχετε δικαίωμα εναντίωσης στη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων. Το συγκεκριμένο δικαίωμα συνοδεύεται από έναν ορισμένο αριθμό νομικών όρων, κυρίως αυτόν για τον υπεύθυνο διαχείρισης για την απόδειξη ύπαρξης νόμιμων κινήτρων και επιτακτικών ώστε να υπερισχύσει του δικαιώματος εναντίωσης (για παράδειγμα : εκτέλεση του συμβολαίου εργασίας)

7.2 Ορισμός οδηγιών σχετικά με το είδος των προσωπικών σας Δεδομένων

Διαθέτετε το δικαίωμα να ορίσετε γενικές ή ειδικές οδηγίες σχετικά με τη διατήρηση, τη διαγραφή και την επικοινωνία των προσωπικών σας Δεδομένων μετά θάνατον.

7.3 Επαφές

Για να ασκήσετε το σύνολο των συγκεκριμένων δικαιωμάτων, πρέπει να αποστείλετε μια επιστολή ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση : Club Med, 11 rue de Cambrai, 75957 Paris Cedex 19, France, επισυνάπτοντας στην αίτησή σας ένα αντίγραφο της ταυτότητάς σας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : CMJobs.Support@clubmed.com..

Ανά πάσα στιγμή, εάν κρίνετε ότι τα δικαιώματά σας δεν έγιναν σεβαστά, έχετε την δυνατότητα να σχηματίσετε μια αίτηση διαμαρτυρίας στη DPO (Υπέυθυνο Προστασίας Δεδομένων) του Club Med στο : CLUB MED, DPO, 11 rue de Cambrai-75957-Paris Cedex 19, France, ή στην ελεγκτική αρχή του Κράτους στο οποίο βρίσκεται η συνήθης σας κατοικία σας, ο τόπος εργασίας σας, ή ο τόπος όπου διεπράχθη η παραβίαση (στη Γαλλία, la CNIL : www.cnil.fr).

8. Αναθεώρηση του δελτίου πληροφοριών

Το Club Med μπορεί να οδηγηθεί να τροποποιήσει αυτό το δελτίο πληροφοριών, κυρίως, εάν η ισχύουσα Νομοθεσία τροποποιηθεί. Κάθε τροποποίηση θα εμφανιστεί σε αυτή τη σελίδα.

Ενημερωμένη έκδοση της 22ας Φεβρουαρίου 2019

Παράρτημα 1: Τομείς Club Med Jobs

https://www.clubmedjobs.com.br

https://en.clubmedjobs.ca

https://fr.clubmedjobs.ca

https://en.clubmedjobs.cn

https://cn.clubmedjobs.cn

https://www.clubmedjobs.co.kr

https://www.clubmedjobs-egypt.com

https://www.clubmedjobs.es

https://www.clubmedjobs.fr

https://www.clubmedjobs.mx

https://www.clubmedjobs.nl

https://www.clubmedjobs.com

https://www.clubmedjobs.pt

https://www.clubmedjobs.ro

https://www.clubmedjobs.co.uk

https://www.clubmedjobs.ru

https://www.clubmedjobs.sn

https://www.clubmedjobs.sg

https://www.clubmedjobs.com.au

https://www.clubmedjobs-thailand.com

https://www.clubmedjobs.gr

https://www.clubmedjobs.co.id

https://www.clubmedjobs.co.il

https://www.clubmedjobs.it

https://en.clubmedjobs.jp

https://jp.clubmedjobs.jp

https://www.clubmedjobs.my

https://www.clubmedjobs.ma

https://www.clubmedjobs.mu

https://www.clubmedjobs-tunisie.com

https://www.clubmedjobs-turkiye.com

https://www.clubmedjobs.us

https://www.clubmedjobs.ch

https://www.clubmedjobs.de

https://www.clubmedjobs.com.ar

https://fr.clubmedjobs.be

https://en.clubmedjobs.be

https://mycareer.clubmedjobs.com

https://media.clubmedjobs.com

Παράρτημα 2 : Λίστα των cookies που χρησιμοποιούνται από το Club Med