ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αρμοδιότητες

 • Εξασφαλίζετε τις προμήθειες  των απαραίτητων προϊόντων  για την λειτουργία των τμήματός  με τις καλύτερες συνθήκες κόστους και σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας
 • Προσδιορίζετε και διαχειρίζεστε τη σχέση με τους εσωτερικούς πελάτες (τρόπος λειτουργίας, ροή πληροφοριών, προγραμματισμός) και τη σχέση με τους προμηθευτές
 • Διοικείτε τους διαχειριστές των στοκ και τους αποθηκάριους
 • Εγγυάστε την αυθεντικότητα των στοκ και διατηρείτε τη χαμηλότερη δυνατή ποσότητα σύμφωνα με τη ζήτηση και την πλαισίωση των προμηθευτών
 • Φροντίζετε ώστε να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας
 • Βοηθάτε τους συνεργάτες σας να ενταχθούν στην ομάδα και στο Κέντρο διακοπών και εντοπίζετε τις ανάγκες εκπαίδευσής τους για βελτίωση των δεξιοτήτων τους

Προφίλ

 • Διαθεσιμότητα και γεωγραφική κινητικότητα για περίοδο 5 ως 8 μηνών
 • Πτυχίο Ξενοδοχειακών επαγγελμάτων/Εστίασης
 • Απαραίτητη προυπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων πληροφορικής
 • Απταιστη γνώση γαλλικών  και  αγγλικών

Δυνατά σημεία

 • Επαγγελματισμός
 • Διπλωματία
 • Αυτονομία
 • Ακεραιότητα
 • Συνέπεια

Εποχικό συμβόλαιο. Η αμοιβή ορίζεται ανάλογα με το προφίλ και την εμπειρία (σταθερός μισθός + πριμ επίτευξης στόχων). Η διαμονή και η διατροφή παρέχονται μέσα στο Κέντρο Διακοπών καθώς και άλλα πλεονεκτήματα που συνδέονται με τη δραστηριότητα το Ομίλου Club Méditerranée.

Εχετε υπάρξει στο παρελθόν μισθωτός του Club Med ?